Deep Boarding High School
Education is the light of life
 

News Archieves

2075-02-18

Summer Vacation 2075

विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरमा उल्लेख भए अनुसार शैक्षिक–सत्र २०७५ को लागि गर्मी विदा (Summer Vacation ) यही ज्येष्ठ २० गते आइतबारदेखि असार १५ गते शुक्रबारसम्म रहेको जानकारी गराउँदै असार १७ गते आइतबारबाट विद्यालय यथावत् रुपमा सञ्चालन हुने भएकाले उक्त दिन सबै विद्यार्र्थीहरूलाई अनिवार्य रुपमा विद्यालयमा उपस्थित गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ ।2075-02-14

Republic Day

10th Republic day2073/12/20

Annual Result of 2073 and New Admission for 2074

शैक्षिक सत्र २०७३ सालको वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र शैक्षिक सत्र २०७४ का अन्य कार्यक्रमहरू2070-06-11

Friday Program

Internal weekly Extra Activities2070/04/07

Congratulation

spironolacton ratiopharm

spironolacton 9mm go spironolacton cf 25 mg
One of our bonafied students, Ms Geeta Aryal has been able to bag browns medal in the South Asian Junior Table Tennis Championship - 2013 A.D. Which was held in New Delhi.
Download